Accounting & Financiële Verslaggeving

Een goede jaarrekening is een bron van informatie waarmee u uw onderneming kunt sturen. Voor anderen, bijvoorbeeld de fiscus of de bank, is de jaarrekening eveneens van groot belang.

Voor een inzichtelijke presentatie en een juiste interpretatie van de jaarrekening is deskundigheid vereist. Wij kunnen hier een belangrijke taak voor u vervullen.

Met de informatie verkregen bij het samenstellen en het analyseren van de jaarrekening, kunnen wij belangrijke ontwikkelingen binnen uw bedrijf signaleren. Daarnaast kunnen wij de kansen en bedreigingen voor uw bedrijf in kaart brengen en met verbetervoorstellen komen.

Wat kunt u van ons verwachten?

Wij ondersteunen onder meer bij:

  • Specifieke verslaggevingsvraagstukken, waaronder IFRS, Dutch GAAP en USGAAP;
  • Samenstellen van jaarrekeningen.