Interne Beheersing

Uw onderneming en aandeelhouders genereren winst door het aangaan van risico’s. Als uw onderneming de winst wilt maximaliseren en de afwijkingen tussen het budget en de realisatie wilt minimaliseren, dan is het raadzaam de risico’s waarmee u te maken heeft in kaart te brengen, te evalueren en te beoordelen of deze op een aanvaardbaar niveau liggen.

Wat kunt u van ons verwachten?

Wij kunnen binnen de normale bedrijfsvoering opvolging geven aan deze beheersingsaspecten als het binnen uw onderneming ontbreekt aan specifieke kennis of capaciteit.

Wij ondersteunen onder meer bij:

  • De analyse en verbetering van de administratieve organisatie;
  • Het opzetten en uitbouwen van management control systemen (interne beheersing/SOX);
  • Het opzetten van begrotings- en budgetteringssystemen;
  • Operational audits.