Werkwijze

Financieel interim- en projectmanagement is een middel om vraagstukken op te lossen. Vaak merken wij dat dit middel niet aansluit op de vraag. Daarom kiezen wij voor een gestructureerde werkwijze bij de aanpak en uitvoering van onze projecten.
In onze werkwijze onderscheiden wij de volgende stappen:

  • Intake
  • Plan van aanpak
  • Uitvoering en evaluatie

Intake

Op basis van een intakegesprek bepalen we gezamenlijk met u de precieze opdracht waarin de doelstellingen in toetsbare criteria worden uitgewerkt. Ook de geldende termijn wordt in de opdrachtformuleringen opgenomen. Uiteraard maken wij met u heldere afspraken over de rapportagelijnen en over de momenten waarop wij de vorderingen met u evalueren.

Plan van aanpak

Wij beginnen met een grondige analyse van uw opdracht. Dit resulteert in een plan van aanpak. In dit plan van aanpak, dat u als klant accordeert, vindt u de volgende zaken terug:

  • De doelstellingen van de opdracht;
  • Het tijdpad;
  • De concreet te nemen stappen;
  • Beschrijving van het op te leveren eindproduct.

Uitvoering en evaluatie

Zowel gedurende als na afloop van de opdracht evalueren wij regelmatig met u. Met het plan van aanpak als leidraad bespreken wij in alle openheid met u hoe het traject verloopt en kan er, indien nodig, tijdig bijgestuurd worden.